Calendar 2018

  FEBRUARY

  1, 6, 7, 12, 15, 20, 22, 27 – Tawag ng Tanghalan sa Showtime

  4, 11 – ASAP

  14 – LOVE IN MOTION, Shangri-la at the Fort

  JANUARY

  2, 4, 9, 12, 16, 18, 23, 24, & 31 – Tawag ng Tanghalan sa Showtime

  7, 14, & 21 – ASAP

   

  Events Archive

  2017  ]  •  [  2016  ]